Zelta, sudraba un bronzas liecības

Katra mācību gada beigās skolēni no 4.-9.klasei saņem īpašas liecības (zelta, sudraba, bronzas) par sasniegumiem mācību darbā un Centības balvu.

Zelta atzinības rakstu saņem skolēni, kuriem vidējā atzīme mācību gadu beidzot ir vismaz 8,5 balles un ir ne vairāk kā divi 7 kādā no mācību priekšmetiem.

Sudraba atzinības rakstu saņem skolēni, kuriem mācību gadu beidzot nav neviena 6, vai arī skolēni, kuriem ir viens 6 kādā no mācību priekšmetiem, bet vidējā atzīme ir
virs 8 ballēm.

Bronzas atzinības rakstu saņem skolēni, kuriem mācību gadu beidzot nav vairāk par diviem 6 kādā no mācību priekšmetiem (4.kl. skolēniem – ne vairāk par vienu 6).

Centības balvu saņem skolēni, kuru mācību darba vidējais vērtējums, salīdzinot ar 1.semestri, palielinājies par 0,5 ballēm.

40.8% skolēnu saņēma atzinības par augstiem sasniegumiem mācībās. 12% skolēniem Centības balva.