Sanāksmes skolotājiem

Otrdien, 17. februārī, informatīvajā sanāksmē direktore Dace Balandīna pastāstīja par Skolotājs 3.0 projekta pirmo moduli Tallinā, iepazīstināja ar skolas izaicinājuma vīziju.

Otrdien, 24. februārī, informatīvajā sanāksmē skolotāja Linda Kuskova iepazīstināja skolotājus ar skolēnu aptaujas rezultātiem. Savukārt, skolotāja Dace Susekle iepazīstināja ar skolotāju aptaujas rezultātiem. Par abām šīm aptaujām secinājumi izklāstīti sadaļā Komandas aktivitātes.

Pirmdien, 16. martā, informātikas skolotāja Dace Susekle vadīja skolotājiem profesionālās pilnveides nodarbību IKT jomā par divām tēmām:

  • Prezentēšanas prasmes un prezentācijas rīku efektīva izmantošana.
  • Datu apstrāde un grafiska attēlošana izklājlapu lietotnē.

Skolotāji strādāja no plkst. 10:00-14:00. Tās bija teorētiskas un praktiskas nodarbības skolas datorklasē. Skolotāji pilnveidoja savas prasmes diagrammu veidošanā, iepazinās ar bezmaksas prezentācijas rīkiem, veidoja prezentāciju par noteiktu tēmu.

Trešdien, 18. martā, skolotāji atkal aktīvi mācījās, darbojās un strādāja no plkst. 09:00 – 14:00. Diena sākās ar direktores Daces Balandīnas stāstījumu par komandas pieredzi un atziņām, apmeklējot projekta Skolotājs 3.0 moduļus Igaunijā un Rīgā.

Skolotāja Dace Neizaka iepazīstināja ar savu pieredzi interaktīvās tāfeles rīku lietošanā, skolotāji aktīvi strādāja pie datoriem. Savukārt, matemātikas skolotāja Linda Kuskova demonstrēja, kā izmantot aplikācijas mācību procesā. To mācījās arī skolotāji. Dienas otrajā pusē skolotāji darbojās grupās, pilnveidojot mācīšanas metodiku. Kā teica mūsu skolas direktore –  skolā strādā gudri, radoši un darboties griboši skolotāji! Fotografēja un visu pierakstīja skolotāja Dace Susekle. Dažas bildes fotografēja arī skolotāja skolotāja Dace Neizaka un Linda Kuskova.

Skolotāju ieguvumi:

  • atkārtojām, kā veidot un noformēt datus diagrammās
  • mācījāmies veidot prezentāciju tiešsaistē, apguvām prezentāciju rīku prezi.com
  • darbojāmies ar interaktīvās tāfeles rīkiem, iemācījāmies tos lejupielādēt un izmantot darbā
  • apguvām darbības ar aplikācijām, iemācījāmies tās lejuplādēt viedtālrunī
  • daudz ko no apgūtā varēsim izmantot mācību procesa pilnveidei
  • esam zinoši un varam jaunās prasmes izmantot skolas izaicinājuma īstenošanā
  • spējam skolēniem parādīt tehnoloģiju daudzveidīgās iespējas