Nordplus

“Let’s get Green”

 

No 18.04.2016. līdz 22.04.2016. divdesmit Saldus pamatskolas skolēni piedalījās Nordplus Junior projektā „Let’s get green”, kurš sākās Lietuvā, Ariogalā.

Nordplus Junior projekts Saldus pamatskolā turpinās

 

Projekta „My career – my future” ietvaros, 12.janvārī 20 Saldus pamatskolas skolēni un pamatskolas skolotājas Laima Krasta un Linda Kuskova devās uz Lietuvu, Nemenčini, lai satiktu Viļņas apriņķa Gediminas ģimnāzijas jauniešus. Nemenčinē tika pavadīta notikumiem bagāta nedēļa. Jaunieši mācījās, dzīvoja ģimenēs, apmeklēja dažādus uzņēmumus, muzejus, Gediminas tehnisko universitāti un kopīgi strādāja, iepazīstot dažādas profesijas. Nēdēļas laikā jaunieši jau bija tik ļoti sadraudzējušies, ka atvadoties lija asaras.

Atgriezāmies mājās ar pozitīvām emocijām un darba sparu, lai sagatavotos uzņemt Nemenčines jauniešus pie mums jau šā gada 20.aprīlī un kopīgi turpinātu iepazīstināt jauniešus ar izglītības un profesiju iespējām dažādās pilsētās arī Latvijā.

Projekta vadītāja – sk. Linda Kuskova

Nordplus junior projekts

 

Mūsu skolas skolēni 2014./2015. mācību gadā darbojas Nordplus junior projektā  “My career – my future”. 

Projekts tika uzsākts 02.08.2014. un tas turpināsies līdz 02.08.2015. Mūsu skolas sadarbības partneri ir Viļņas ģimnāzija. Projekts paredz dažādas aktivitātes saistībā ar mūsu nākotnes profesiju izvēli. Šobrīd skolēni veido projekta blogu un iepazīstas ar partnerskolas skolēniem. Sīkāku informāciju par projektā notiekošo var atrast šeit: juniorcareer.blogspot.com