Mācību stundas

Pārmaiņu projekta īstenošanā iesaistās visi skolas skolotāji. Šobrīd projekta ietvaros, kā plānots,  novadītas 14 stundas 250 skolēniem, stundu vadīšanā iesaistīti 20 skolotāji. Ieskatam dažas stundas.

  • Matemātika 4.b klasē, skolotāja Dace Neizaka. Uzdevums skolēniem – izveidot animāciju par pašu izvēlētu teksta uzdevumu. Tā kā teksta uzdevumi bieži sagādā grūtības un izraisa nepatiku, tad, veidojot animāciju, radās pavisam cits redzējums un izpratne. Vēl jo vairāk, ka darbā varēja iesaistīt tik mīļos telefonus un planšetes.  Nebija viegli, taču ļoti aizraujošs process. Pirms animāciju veidošanas lasījām matemātiskās pasakas, apguvām svarīgākos animāciju veidošanas priekšnoteikumus, noskatījāmies dažus piemērus. Lūk, viena skolēnu grupas veidotā animācija!
  • Matemātika 9.b klasē, tēma: Telpiski ķermeņi, skolotāja Inese Lagzdiņa. Skolēni apguva telpiskos ķermeņus, no kokteiļa salmiņiem un plastilīna veidoja figūras, noskaidrojot, kas ir šķautnes un virsotnes. Tika veidots figūras izklājums, noskaidrojot, kas ir skaldnes. Procesu skolēni filmēja. Dabā sameklēja savā grupā veidotās figūras. Lūk, viens no darbiņiem: Skolēnu veidota filmiņa. Sadarbībā ar vizuālās mākslas skolotāju Gitu Leju skolēni plastilīna tehnikā veidoja apaļskulptūru – portretu kādam sabiedrībā zināmam cilvēkam, tādējādi, gūstot pirmās iemaņas tēlniecībā. Skolēnu veidotie darbi tika izlikti izstādē skolā. Paši skolēni bija gandarīti par sava darba rezultātu. Skolotāja uzskata, ka sadarbība starp priekšmetiem veicinājusi skolēnos telpisko izpratni un motivējusi sasniegt augstus rezultātus, vidējais vērtējums klasē 8.7 balles.  Skolēnu atsauksmes:  stundas bija interesantas, patika strādāt komandās, darbs bija ideāls variants, kā izprast un izveidot telpisku figūru pašu spēkiem. Varējām attīstīt savas spējas zīmēšanā un filmas veidošanā. Darbs vienoja klasi. Lūk, daži skolēnu veidotie darbiņi.
  • Matemātika 8.a klasē, tēma: Ģeometriskajās figūrās ievilktas un apvilktas riņķa līnijas. Matemātikas skolotāja skolotāja Inese Lagzdiņa sadarbojās ar vizuālās mākslas skolotāju Eviku Pelci. Matemātikā skolēni pētīja iespēju apvilkt un ievilkt riņķa līniju dažādām ģeometriskām figūrām. Procesu fotografēja un vizuālajā mākslā veidoja kolāžu, izmantojot sev ērtāko aplikāciju viedtālrunī. Vizuālajā mākslā skolēni iepazinās ar abstrakcionisma stilu, veidoja radošu darbu, izmantojot matemātikā gūtās zināšanas. Lūk, daži piemēri.
  • Matemātika 7. klasē. Skolotāja Linda Kuskova: Stundas plāns. Skolotājas sagatavotā prezentācija. Skolēnu darbs stundā un viņu veidotās animācijas.
  • Fizika 9. klasē, skolotājs Andis Ozolnieks. Tēma – Tiltu maketu prezentēšana. Skolēni izzināja tiltu būves inženieru darba specifiku, veidoja prezentāciju, mājturības stundā gatavoja tilta maketus. Skolēnu atsauksmes: šāds projekts ir daudz labāks par garlaicīgām stundām; gribētu, lai šādas stundas būtu vairāk, jo man īpaši nepatīk rakstīt un rēķināt; labprāt atkārtotu kaut ko šādu; tilta veidošana bija interesantāka, nekā rakstīt formulas un pildīt uzdevumus darba burtnīcā; daudz labāk nekā formulas un mācību grāmatas; kopā ar tēti dabūjām materiālus tiltam, šis ir labākais darbs fizikā, ko esam darījuši; satuvināja klasesbiedrus, attīstīja konstrukcijas iemaņas. Daži tiltu paraugi.
  • Dabaszinības 2.a klasē, skolotāja Judīte Ukavica. Stundas plāns un skolēnu aktivitātes apskatāmas šeit.
  • Ķīmija 8.a klasē, skolotāja Ruta Tuča. Stundā skolēni iepazinās ar indikatoriem un pH līmeni šķīdumos. Ar pehametru mācījās noteikt vidi šķīdumos un izprast pH skaitlisko vērtību. Daži fragmenti bildēs no stundas.