Aktuālais jaunajā mācību saturā

Atbalsts mācību pieejas maiņai

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir īstenot Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu

 

Viens no svarīgiem aspektiem pilnveidotajā saturā un pieejā –ir integrēta un jēgpilna mācīšanās. Apgūstot un liekot lietā zināšanas, tehnoloģiju iespējas, jaunradi un uzņēmējspēju, skolēni mācās radīt jaunas lietas un cilvēkiem un dabai noderīgus risinājumus.

 

Svarīgākās pārmaiņas mācībās

Būtiskākās pārmaiņas ir veidā, kā notiek mācīšanās. Tā vietā, lai sniegtu gatavas zināšanas, skolēniem vairāk ļaujam pie atbildēm nonākt pašiem. Skolotājs plāno stundu “no beigām” – formulē to, kas skolēnam jāiemācās. Skolotāji piedāvā uzdevumus, kas rosina skaidrot, salīdzināt, meklēt piemērus– mācīties iedziļinoties. Viņi virza un atbalsta skolēnus. Skolēni šādi, ar skolotāja gudru palīdzību, pakāpeniski būvē savu zināšanu pamatus – līdzīgi kā no spēļu konstruktora top mašīna vai māja.

 

Detalizēta informācija mājas lapā https://www.skola2030.lv/lv

Saldus pamatskolas skolēni darbojas Latvijas Universitātes Starpnozaru inovāciju centrā