Pedagogu aptauja

Februārī veicām skolotāju aptauju ar mērķi noskaidrot viņu IKT prasmes. Aptaujā piedalījās 29 skolotāji.

Pedagogi novērtēja savas MS Office lietošanas prasmes, aptaujā noskaidrojām, kurus sociālos tīklus lieto skolotāji, kā viņi izmanto IKT prasmes mācību procesā un kā izmanto skolā pieejamos IKT resursus. Pedagogi MS Office lietošanas prasmes vērtēja 10 punktu skalā, kur vērtējums 1 nozīmēja slikti, bet vērtējums 10 – labi.

Aptaujas rezultāti apskatāmi šeit.