Izglītības programmas

Saldus pamatskolai akreditētas 4 izglītības programmas:

 

1) Vispārējās pamatizglītības programma;

2) Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma;

3) Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;

4) Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma.