Aktuālais jaunajā mācību saturā

Jaunais mācību saturs 4.klasē 2020./2021.m.g.

Informāciju 4. klašu vecākiem par gaidāmajām pārmaiņām,  uzsākot pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu, sagatavoja skolas direktores vietniece izglītības jomā Gita Leja. Materiālu “Dodos uz 4.klasi” lasīt šeit.

 

Jaunais mācību saturs 7.klasē 2020./2021.m.g.

Informāciju 7. klašu vecākiem par gaidāmajām pārmaiņām,  uzsākot pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu, sagatavoja skolas direktores vietniece izglītības jomā Linda Kuskova. Materiālu “Dodos uz 7.klasi” lasīt šeit.

Atbalsts mācību pieejas maiņai

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu

Viens no svarīgiem aspektiem pilnveidotajā saturā un pieejā – ko šī gada septembrī pakāpeniski sāks īstenot visās Latvijas skolās – ir integrēta un jēgpilna mācīšanās. Apgūstot un liekot lietā zināšanas, tehnoloģiju iespējas, jaunradi un uzņēmējspēju, skolēni mācīsies radīt jaunas lietas un cilvēkiem un dabai noderīgus risinājumus.

Svarīgākās pārmaiņas mācībās

Būtiskākās pārmaiņas ir veidā, kā notiek mācīšanās. Tā vietā, lai sniegtu gatavas zināšanas, skolēniem vairāk ļausim pie atbildēm nonākt pašiem. Skolotājs plānos stundu “no beigām” – formulēs to, kas skolēnam jāiemācās. Skolotāji piedāvās uzdevumus, kas rosina skaidrot, salīdzināt, meklēt piemērus– mācīties iedziļinoties. Viņi virzīs un atbalstīs skolēnus. Skolēni šādi, ar skolotāja gudru palīdzību, pakāpeniski būvēs savu zināšanu pamatus – līdzīgi kā no spēļu konstruktora top mašīna vai māja.

Detalizēta informācija mājas lapā https://www.skola2030.lv/lv

 

Saldus pamatskolas skolēni darbojas Latvijas Universitātes Starpnozaru inovāciju centrā