VPD grafiks

2021./2022. m.g. valsts noteikto pārbaudījumu grafiks: pieejams šeit.