Nodarbības Prātnieku laboratorijā

Nodarbības Prātnieku laboratorijā

Februārī 5.-6. klašu skolēniem motivējošas un radošas nodarbības Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorijā noorganizēja matemātikas skolotāja Anna Ivaščenko un Inese Lagzdiņa. Darbs bija nopietns – divas nodarbības pa 3 stundām.

Pirmajā nodarbībā skolēni modelēja auto kustību, izmantojot gumijas enerģiju. Tika izveidots darbības plāns, uzskicēts auto modelis un izveidots no piedāvātajiem materiāliem. Tad tika testēts un izvērtēts sniegums. 

Otrajā nodarbībā Prāta mīklas skolēni mācījās veidot stratēģijas, strādājot grupā, mācot tās citiem skolēniem. Pārliecinājāmies, kā paši protam lietot apgūtās stratēģijas. risinājām maģisko kvadrātu, sudoku, Dominosa, Inky mīklas.

Informāciju un foto sagatavoja Anna Ivaščenko.