Pašpārvalde

Skolas pašpārvaldes prezidente — Alise Brinčika

Pašpārvaldes sanāksmes notiek 2 reizes mēnesī, otrdienās, plkst. 08:10 22.kabinetā pie skolotājas Evitas Dureikas. Nepieciešamības gadījumā pašpārvaldes sanāksmes var notikt arī citos laikos.

Pašpārvaldei ir savs reglaments, kas pieņemts pašpārvaldes sanāksmē un ko apstiprinājusi skolas direktore.

Pašpārvaldē darbojas skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Alise Brinčika

Moto – Nodzīvo dienu tā, lai būtu ko atcerēties!

Par mani

Esmu draudzīga, izpalīdzīga, radoša un gudra.

Mans mērķis

Labi mācīties, lai dzīvē sasniegtu vēlamos mērķus.

Intereses

Mūzika, māksla, kultūra, dzīvnieki, valodas un saskarsme ar cilvēkiem.

Madara Zadovska

Moto – To, ko neizdarīsi šodien, rīt atgūsi spēkus un pabeigsi!

Par mani

Esmu draudzīga un izpalīdzīga, uzticīga un saprotoša!

Mans mērķis – Piepildīt sapņus. Sākt jau nedaudz ar mazumiņu tagad, lai vēlāk nav bezgala daudz.

Intereses

Mūzika, latviešu valoda, kultūra, cilvēki, dejas un dzeja.

Mareks Tanenbergs

Moto – Ja viņi to var, es arī to varu.

Par mani

Esmu pieklājīgs, zinātkārs un draudzīgs.

Mans mērķis

Piepildīt savus sapņus.

Intereses

Māksla, zinātne, vēsture.

Elans Balgalvis

Moto – Ja nesanāk, turpini censties!

Par mani

Esmu zinātkārs un mērķtiecīgs!

Mans mērķis 

Īstenot sapņus!

Intereses

Zīmēšana, vēsture, u.c.

Evika Ulmane

Moto – Priecājies par to, kas tev ir un nebēdājies par to, kā tev nav.

Par mani

Brīvo laiku pavadu dziedot un peldot.

Mans mērķis 

Tiekties uz priekšu.

Intereses

Mūzika, peldēšana, lasīšana un daba.

Dženifera Marta Jarašuna

Moto – Darīt visu tā, lai ir interesanti, tā, lai nav garlaicīgi un ir ko atcerēties.

Par mani

Patīk viss, kas saistīts ar mākslu, tāpēc apmeklēju Mākslas skolu.

Mans mērķis 

Sasniegt visu to, ko esmu ieplānojusi.

Intereses

Interesējos par mākslu un dažādām sportiskām aktivitātēm.

Sibilla Šterna

Moto – Ieklausīšanās ir labākais veids, kā atklāt kaut ko interesantu.

Par mani

Esmu dzīvespriecīga, nepacietīga, optimistiska, aizrautīga, neatlaidīga un brīvajā laikā eju uz Mākslas skolu.

Mans mērķis 

Tiekties uz priekšu.

Intereses

Vēsture, māksla, pasākumi gan skolā, gan ārpus skolas.

Paula Šteina

Moto – Cīnies par to, kam tici!

Par mani

jau trešo gadu darbojos skolēnu pašpārvaldē. Man patīk gan sports, gan mūzika. Labprāt organizēju pasākumus, kas veicina skolēnu draudzību un izglītošanos.

Mans mērķis 

Iesaistīties skolas un ārpusskolas pasākumos, pārstāvēt klases un skolas intereses, piedalīties skolas vides uzlabošanā.

Intereses

Volejbols, mūzika,ceļošana, kultūras pasākumi.

Klāra Albīne

Moto – Pēc kritieniem vienmēr var piecelties, bet ne visi to var.

Par mani

Brīvo laiku pavadu peldot, sportojot un dejojot.

Mans mērķis

Mēģināt sasniegt savus iecerētos mērķus un nepalaist ieceres vējā.

Intereses

Peldēšana, vieglatlētika, tautiskās dejas.

Paula Irbe

Moto – Katram melnam mākonim ir sava zelta maliņa.

Par mani

Esmu jautra un izpalīdzīga.

Mans mērķis

Vēlos pēc iespējas vairāk palīdzēt labiem cilvēkiem.

Intereses

Esmu radoša un man patīk rokdarbi.

Alens Jakševics

Moto – Lai smaidītu, ir jābūt nopietnam iemeslam.

Par mani

Esmu mērķtiecīgs, draudzīgs, ar labu humora izjūtu.

Mans mērķis

Militārā karjera.

Intereses

Basketbols, jaunsardze.

Elvisa Prudskaja

Moto – Dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi, dzīvam dzīvē dzīva dzīve.

Par mani

Esmu sportiska, aktīva, draudzīga un sirsnīga jauniete.

Mans mērķis

Neatlaidīgi tiekties pēc augstākajiem mērķiem.

Intereses

Sports, dzīvnieki, saskarsme ar cilvēkiem, mūzika.

Patriks Daubaris

Moto – Nekad nepadodies, cīnies līdz galam!

Par mani

Spēlēju basketbolu un braucu ceļojumos. Patīk piedalīties dažādos pasākumos un arī organizēt tos.

Mans mērķis

Iesaistīties skolas pasākumos un dabūt labus sniegumus gan sportā, gan olimpiādēs.

Intereses

Sports, ceļošana.

Nikola Šilberga

Moto – Neskaties atpakaļ skaties tikai uz priekšu.

Par mani

Esmu draudzīga, labsirdīga, laipna, spēlēju klavieres, patīk makšķerēt un slidot.

Mans mērķis

Censties būt mērķtiecīgai, nekad neapstāties pie pirmās neveiksmes.

Intereses

Slidošana, teātris, klavierspēle, māksla un dejas.

Sindija Šteinberga

Moto – Nenovērtē sevi par zemu!

Par mani

Man patīk dejot un zīmēt. Apmeklēju arī Mākslas skolu un mūsdienu deju pulciņu.

Mans mērķis

Darbojoties pašpārvaldē, padarīt skolu vēl interesantāku!

Intereses

Dejošana un zīmēšana.

Evelīna Zusta

Moto – Izvirzi mērķus un sasniedz tos!

Par mani

Papildus apgūstu zīmēšanas prasmes Saldus mākslas skolā. Mācībās vislabāk padodas angļu valoda un vizuālā māksla. Esmu komunikabla un man patīk piedalīties ārpusklases pasākumos.

Mans mērķis

Vēlos uzlabot attiecības starp mazo un lielo klašu skolēniem. Vēlos iesaistīties skolas dzīves organizēšanā.

Intereses

Ceļošana, zīmēšana un sporta aktivitātes.