Pašpārvalde

Īsumā:

Esam Saldus pamatskolas izpalīdzīgie, draudzīgie, aktīvie un kreatīvie 5.-9.klašu skolēni! Mums vienmēr ir dažādas idejas un mērķi. Skolēnu pašpārvalde neatstāj nevienu neuzklausītu un nesadzirdētu. Pašpārvalde rīko pasākumus, organizē un piedalās interesantos projektos un iesaistās skolas sabiedriskajā dzīvē, kā arī palīdz skolēniem īstenot viņu intereses, idejas un vēlmes. Protams, jauni draugi nav vienīgais ieguvums, bet arī jauna pieredze un piedzīvojumi.

Pašpārvaldes sanāksmes notiek pie skolotājas Evitas Dureikas. 

Pašpārvaldei ir savs reglaments, kas pieņemts pašpārvaldes sanāksmē un ko apstiprinājusi skolas direktore.

Pašpārvaldē darbojas skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Skolas pašpārvaldes prezidente — Madara Zadovska.

Manuprāt, esot par skolas prezidenti, noderēs mana centība, atbildība, komunikācijas prasmes un vēlme veidot jauku skolas vidi.

Vēlos palīdzēt skolēnu pašpārvaldei uzturēt draudzīgu, skolēniem drošu skolas vidi. Skolas vidi vienam nav iespējams mainīt, tāpēc kopā ar skolēnu pašpārvaldi aicināsim skolēnus veidot to kopā, jo skolas vide ir paši skolēni.

Pārstāvot savu skolu ārpusskolas aktivitātēs, ar lepnumu nesīšu skolas vārdu.

Saldus pamatskolas pašpārvalde kopā ar #JSPA  īsteno projektu “Labbūtības ceļakarte skolā”. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Detalizēta informācija: šeit

Galda spēļu klubiņš.

Sākot ar 7. aprīli, pašpārvaldes skolēni piedāvā 3.-9. klašu skolēniem piedalīties  galda spēļu klubiņā katru ceturtdienu no plkst. 15:30 23.kab. 

SP_spelu_klubs_2022

3 dienu mācības Lielvirbu muižā, Talsu novadā.

29.-30. martā Saldus pamatskolas pašpārvaldes komanda – Paula Šteina, Patrīcija Anna Ozola, Elans Balgalvis un pašpārvaldes vadītāja Evita Dureika kopā ar 7 citu skolu komandām no Kurzemes un Vidzemes piedalījās #JSPA projekta #Kontakts 3 dienu mācībās Lielvirbu muižā, Talsu novadā.
 
Projekta mācībās izvērtējām iepriekšējā projekta pieredzi un izstrādājām jaunu projekta aktivitāšu ciklu, kurā turpināsim iesākto un pilnveidosim atbalstošas vides radīšanu skolēnu labbūtības veicināšanai.
Tagad esam jau soli tuvāk projekta īstenošanai. #Kontakts #Labbūtība