Pašpārvalde

Īsumā:

Pašpārvaldes sanāksmes notiek pie skolotājas Evitas Dureikas. 

Pašpārvaldei ir savs reglaments, kas pieņemts pašpārvaldes sanāksmē un ko apstiprinājusi skolas direktore.

Pašpārvaldē darbojas skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Skolas pašpārvaldes prezidente — Madara Zadovska.

Manuprāt, esot par skolas prezidenti, noderēs mana centība, atbildība, komunikācijas prasmes un vēlme veidot jauku skolas vidi.

Vēlos palīdzēt skolēnu pašpārvaldei uzturēt draudzīgu, skolēniem drošu skolas vidi. Skolas vidi vienam nav iespējams mainīt, tāpēc kopā ar skolēnu pašpārvaldi aicināsim skolēnus veidot to kopā, jo skolas vide ir paši skolēni.

Pārstāvot savu skolu ārpusskolas aktivitātēs, ar lepnumu nesīšu skolas vārdu.

Saldus pamatskolas pašpārvalde kopā ar #JSPA  īsteno projektu “Labbūtības ceļakarte skolā”.

Detalizēta informācija: šeit