Skola šodien

Misija

Pacietīgs darbs ilgtermiņā, radot labvēlīgu vidi katra izglītojamā izaugsmei, attīstot atbildīgu, mērķtiecīgu un radošu personību

Vīzija

Radoša, tradīcijām bagāta, estētiski pievilcīga, uz sadarbību un piederības veidošanu savai izglītības iestādei, pilsētai, novadam, valstij vērsta augstas izglītības kvalitātes mācību iestāde

Vērtības

Drošība, atbildība, cieņa