Skola šodien

Mēs esam radoša skolotāju komanda, kas mērķtiecīgi strādā, lai jaunā paaudze nākotnē veidotu labāku rītdienu. Mēs esam par nepārtrauktu izaugsmi un inovāciju ieviešanu izglītībā. Mūs iedvesmo mūsu sasniegumi, tāpēc vienmēr tiecamies piedāvāt skolēniem saistošas mācību stundas, daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes un līdzdarbību projektos.

Direktore Dace Balandīna

 

Skolas misija: pacietīgs darbs ilgtermiņā, radot labvēlīgu vidi katra izglītojamā izaugsmei, attīstot atbildīgu, mērķtiecīgu un radošu personību.

Skolas vīzija: radoša, tradīcijām bagāta, estētiski pievilcīga, uz sadarbību un piederības veidošanu savai izglītības iestādei, pilsētai, novadam, valstij vērsta augstas izglītības kvalitātes mācību iestāde.

Skolas vērtības: cieņa, atbildība, drošība, sadarbība, tradīcijas, lojalitāte.

Esam skola ar klasiskām vērtībām, stabilām tradīcijām un atvērti pārmaiņām!

Skola vakar un šodien