Skolotāji-absolventi

Skolotāji – Saldus pamatskolas absolventi:

Dace Neizaka, Inga Ābelniece, Aiva Greitāne, Judīte Ukavica, Līga Paštore, Inese Lagzdiņa, Gita Leja.