Pirmais mācību semestris noslēdzies

Pirmais mācību semestris noslēdzies

Piektdien, 20.decembrī, skolā liecību saņemšanas diena. Katram iespējams izvērtēt sava darba rezultātus gan mācībās, gan brīvprātīgajā darbā. Skolas aktu zālē svinīgā pirmā semestra noslēgumā skolēni saņēma atzinības rakstus par labu mācību darbu, augstiem sasniegumiem olimpiādēs, pateicības par pasākumu organizēšanu. APU balvas saņēma 3.b un 6.a klase. Šajā semestrī 5.a klase nopelnīja balvu par augstāko vidējo atzīmi skolā. 

Paldies mūsu atbalstītājiem SIA Norplast un Libra par sarūpētajām dāvanām!

Gandarījums par paveikto mūs mudina būt labākiem, censties vairāk un piepūlēties, lai sasniegtu savus izvirzītos mērķus.