Sveicam atpakaļ skolā!

Sveicam atpakaļ skolā!

Pirmā septembra rīts vienmēr atnāk kā jauns sākums un svētki visiem, kuri skolā mācās šobrīd vai mācījušies senāk.

Jauns sākums pirmklasniekiem un viņu vecākiem, jauns sākums, gandrīz pēc gada tiekoties skolā, arī visiem pārējiem skolas audzēkņiem un skolotājiem. 

Zinību dienā skolu sveica Inta Vanaga, Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un sociālā darbā jomā.

Lai visiem mums izdodas īstenot iecerētos mērķus, būt radošiem, draudzīgiem, un saprotošiem!