Vecāku sapulces

Vecāku sapulces

Saldus pamatskolas administrācija organizē VECĀKU SAPULCES par mācību procesa norisi 2020./2021.m.g.

 

1.klašu vecākiem 19.augustā plkst. 18:00!

     6.kab. pie skolotājas Māras Markavas

     7.kab. pie skolotājas Līgas Pērkonas

# 2.-4.klašu vecākiem sapulce 24.08.2020. 18:00-19:00 skolas sporta zālē.

# 5.-7.klašu vecākiem sapulce 25.08.2020. 18:00-19:00 skolas sporta zālē.

# 8.-9.klašu vecākiem sapulce 25.08.2020. 19:30-20:30 skolas sporta zālē.

 

Uz tikšanos sapulcēs un 1.septembrī klātienē!

Administrācija