Rainers Čunka

Rainers Čunka

Skolas pašpārvaldes prezidents 2023./2024.m.g.

Rainers skolas pašpārvaldē aktīvi darbojas jau trešo gadu, ir organizējis vairākus skolas pasākumus, pārstāvējis skolu Erasmus + projektos, palīdzējis vadīt un apskaņot skolas pasākumus.
Rainers saka, ka kļūt par skolas prezidentu esot bijis viņa sapnis jau kopš piektās klases.
Pats atzīst, ka viņam piemīt labas komunikācijas spējas, ir atvērts jaunām idejām un ieteikumiem. Viņam patīk izmēģināt jaunas lietas un viņš vēlas palīdzēt skolēniem skolas dzīvē. Raineram ir liela atbildības sajūta un viņš visu vēlas izdarīt precīzi.
Rainers ir pārliecināts, ka kopīgi sadarbojoties – skolēniem, pedagogiem un vecākiem spēs realizēt jaunas idejas, pasākumus un uzlabot skolas dzīvi. Lai izdodas viss iecerētais!