AUGSTĀK PAR ZEMI – TRAVERSA KĀPŠANAS SIENAS IZVEIDE SALDUS PAMATSKOLĀ

AUGSTĀK PAR ZEMI – TRAVERSA KĀPŠANAS SIENAS IZVEIDE SALDUS PAMATSKOLĀ

Sadarbībā ar nodibinājumu “Cemex Iespēju fonds” 2018./2019. mācību gadā skolā realizēts projekts “Augstāk par zemi – traversa kāpšanas sienas izveide Saldus pamatskolā”. Projekta ietvaros tika paredzēts papildināt skolas sporta inventāru ar traversa kāpšanas sienu mācību procesa un ārpus stundu sporta aktivitāšu dažādošanai.

Projekta laikā skolas sporta zālē tika uzstādīta 8m gara kāpšanas siena ar 3 dažādu krāsu celiņiem un sporta skolotājas biedrības “Novadnieku attīstībai” kāpšanas instruktoru vadībā pilnveidoja savu profesionālo kompetenci attiecībā uz kāpšanas sportu. Projekts tika noslēgts ar traversa sienas atklāšanas pasākumusportisku  pēcpusdienu visiem 1.-9. klases skolēniem. Sporta skolotājas sadarbībā ar kāpšanas instruktoru piedāvāja skolēniem iesaistīties apļa treniņā, kuru veidoja vairāki posmi. Visos posmos skolēniem bija iespēja izmēģināt un pilnveidot tās fizisko aktivitāšu prasmes, kuras ir nozīmīgas šajā sportā, sākot ar spēka un līdzsvara vingrinājumiem, beidzot ar pašas kāpšanas sienas izmēģināšanu.

Jauniegūtais sporta inventārs gan piedāvā skolēniem vēl vienu alternatīvu kā fiziski aktīvi pavadīt brīvo laiku, gan arī nodrošina daudzveidīgu skolēnu talantu identificēšanu. Ir patiess prieks, ka jau šobrīd jūtama skolēnu izteikta interese par šo sporta veidu, un projekta komanda ir pārliecināta, ka ieguldītais darbs un resursi attaisnosies ar uzviju.