Būsim lepni

Būsim lepni

Sadarbībā ar nodibinājumu “Cemex iespēju fonds” 2017./2018. mācību gadā realizēts projekts “Būsim lepni”, kas veltīts Latvijas simtgadei. Pirmās aktivitātes jau notikušas decembrī – noaustas un nopītas 63 draudzības rokassprādzes. 22.februārī trešās klases skolēnu grupas un arī skolas direktore Dace Balandīna devās ciemos pie mākslinieces Baibas Rīteres uz austuvi “Austrumi” Saldus pagastā, lai piedalītos karoga aušanā. Skolēni ar lielu prieku palīdzēja aust skolas karogu un uzzināja daudz jauna gan par aušanu, gan mākslinieci Baibu Rīteri. Vecāko klašu skolēni veidoja animācijas par skolas un Latvijas karoga tapšanas vēsturi. Animāciju veidošana ir radošs un interesants, taču diezgan grūts darbs, tāpēc apbrīnojami, ka tik daudzi skolēnu iesaistījās šajā aktivitātē. Katru mēnesi skolēniem bija jāatbild uz konkursa jautājumiem. 

Martā skolā norisinājās ģimeņu viktorīna “Mūsu skola – Mūsu dzimtenē”, kurā skolēni kopā ar vecākiem sacentās, parādot savas zināšanas par skolu un Latviju.

Esam priecīgi, redzot, ka skolēni ar lielu prieku, lepnumu un interesi iesaistās projekta aktivitātēs. Priecē arī vecāku un skolotāju atbalsts un ieguldītais darbs, lai veiksmīgi organizētu projekta aktivitātes. Paldies visiem, kuri iesaistās, jo “Kopā mēs esam spēks”! Maija sākumā notika jaunā skolas karoga iesvētīšanas pasākums. 

Projekta vadītāja – skolotāja Linda Kuskova.

Projekta aktivitātes apkopotas prezentācijā: Paveiktais