Dzejas ķocis

Dzejas ķocis

Septembrī pie 2.a klases skolēniem ciemojās Saldus pilsētas bibliotēkas darbinieces Ieva un Zaiga un iepazīstināja skolēnus ar M.Čaklā dzeju.

Ko uzzinājām?  Par M.Čaklā bērnību un literāro darbību. Noklausījāmies dziesmu “Saldus saule” – Saldus himnu, skolēni uzzināja, ka dziesmai vārdus ir sarakstījis M. Čaklais.

Skolēni veica dažādus radošus uzdevumus saistībā ar M.Čaklā dzeju, mācījās sadarboties grupā, viens otram palīdzēt un rast risinājumus dažādās situācijās.

Bēriem nodarbība patika. Tika veicināta lasītprasme, radoša domāšana un sadarbības prasmes.

Bērni izteica vēlēšanos apmeklēt Saldus pilsētas bibliotēku.

Informāciju sagatavoja klases audzinātāja Aiva Greitāne.