Labbūtības ceļakarte skolā

Labbūtības ceļakarte skolā

Saldus pamatskola, kopā ar #JSPA, uzsāk īstenot projektu “Labbūtības ceļakarte skolā”. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Kā viss sākās? 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”  mūsu pašpārvaldes skolēni – Madara Zadovska, Paula Irbe, Elans Balgalvis, Jānis Rieksts kopā ar pašpārvaldes vadītāju Evitu Dureiku –  augustā piedalījās 3 dienu nodarbībās Vaiņodē.
Kopā ar lieliskajiem nodarbību vadītājiem Stanislavu Babinu un Lindu Ulāni mūsu jaunieši ieguva jaunas zināšanas par mentālo veselību, par to, pamanīt, rīkoties un palīdzēt tiem, kuri ir saskārušies ar mentālās veselības problēmām. Pašpārvaldes jauniešiem bija jāizstrādā savas skolas labbūtības ceļakarte, kurā jāietver reāls pasākumu plāns, kurš palīdzētu uzlabot kopējo jauniešu psihoemocionālo stāvokli un mazinātu Covid 19 pandēmijas radušās sekas.
Projekta ietvaros, mēs ieguvām 1000,- eiro finansējumu, lai realizētu savu plānu un īstenotu projektā ietvertās aktivitātes.

Tiešsaistes mācības

16. septembrī JSPA projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”  Saldus pamatskolas komanda kopā ar citām novada skolām piedalījās tiešsaistes mācībās.

Mācībās tika apspriests kā veicies ar projekta pieteikumu iesniegšanu, izvirzīti iespējamie riski, apkopoti nepieciešamie resursi labbūtības ceļakartes ieviešanā.

Projekta komandas izvērtēja savas komandas darbu, lomas un savstarpējo komunikāciju.

#JSPA

Pirmā aktivitāte – interaktīva nodarbība

3. novembrī Saldus pamatskolā norisinājās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra projekta “Labbūtības ceļakarte” pirmā aktivitāte, kurā 7.-9. klašu skolēni guva ieskatu par mentālo veselību, tās nozīmi pusaudžu vecumposmā.

Interaktīvo nodarbību vadīja Pusaudžu resursu centrs lektori: Andris un Anna. Nodarbības laikā jaunieši izzināja mentālās veselības problēmas, ar kurām pusaudži visbiežāk šobrīd saskaras, kā arī pārrunāja, kur meklēt palīdzību problēmu risināšanai.

Otrā aktivitāte – Debates

Debates 7.-9.klašu skolēniem vadīja Liepājas 1. ģimnāzijas skolotājas Ineta Drēže un Dace Groduma-Vīriņa.

Nodarbību laikā skolēni iesaistījās diskusijā “Kā runāt, lai mani sadzird”, debatēja par tematu “Attālinātais mācību process ir labāks par klātienes mācībām skolā”, mācījās izteikt visus “par” un “pret”  apgalvojumus, paskaidrojumus un piemērus, nosakot to svarīgumu.

Skolēni izteica arī priekšlikumus par kādiem jautājumiem skolā varētu organizēt argumentētas diskusijas.

 

Trešā aktivitāte – Jaunietis kā atbalsts jaunietim.

Decembra sākumā jaunieši piedalījās āra aktivitātēs ar mērķi stiprināt motivāciju būt saliedētiem, piederīgiem kopienai un uzlabot fizisko labsajūtu, jo labākais veids, kā mazināt stresu, ir piedalīties fiziskās aktivitātēs.

Vairākās stacijās skolēni apguva pirmās palīdzības sniegšanas prasmes daudzveidīgās sadzīves situācijās, piemēram, ko darīt, ja iekož suns vai esi aizrijies u.tml.. Skolēniem mācījās pārvarēt savas iekšējās bailes un pieņemt dažādus izaicinājumus spēka vingrinājumos, stiprināt sadarbības prasmes, veicot uzdevumus komandās vai pāros saspringtās situācijās, kurās nepieciešama tūlītēja rīcība. Paši skolēni atzina, ka aktivitāšu laikā viņi ir  kļuvuši atvērtāki, draudzīgāki un vienotāki. 

Par projekta līdzekļiem jaunieši baudīja gardu un siltu maltīti brīvā dabā. 

Projekta noslēgums

Saldus pamatskolas pašpārvaldes skolēni 14. decembrī piedalījās #JSPA projekta “Labbūtības ceļakarte” noslēguma pasākumā. Pasākums tika organizēts attālināti un tajā bija plaša programma, kurā uzzinājām gan projekta īstenošanas gaitu citās skolās, gan guvām iedvesmu turpmākajam darbam un par iespējām piedalīties izzinošās nodarbībās par psihoemocionālo veselību kopā ar ekspertiem. Pasākumu noslēdza EP deputāte Dace Melbārde ar iedvesmas stāstu un Maksims Trivaškevičs ar “Stand-Up” comedy uzjautrinoši izklaidējošu programmu. Skolēni atzina, ka projekts un noslēguma pasākums devis iedvesmu turpmākai darbībai labbūtības veicināšanai Saldus pamatskolā.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore – skolotāja Evita Dureika.