Nodarbības Prātnieku laboratorijā

Nodarbības Prātnieku laboratorijā

Februārī 5.-6. klašu skolēniem motivējošas un radošas nodarbības Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorijā noorganizēja matemātikas skolotāja Anna Ivaščenko un Inese Lagzdiņa. Darbs bija nopietns – divas nodarbības pa 3 stundām.

Pirmajā nodarbībā skolēni modelēja auto kustību, izmantojot gumijas enerģiju. Tika izveidots darbības plāns, uzskicēts auto modelis un izveidots no piedāvātajiem materiāliem. Tad tika testēts un izvērtēts sniegums. 

Otrajā nodarbībā Prāta mīklas skolēni mācījās veidot stratēģijas, strādājot grupā, mācot tās citiem skolēniem. Pārliecinājāmies, kā paši protam lietot apgūtās stratēģijas. risinājām maģisko kvadrātu, sudoku, Dominosa, Inky mīklas.

Informāciju un foto sagatavoja Anna Ivaščenko.

1.oktobrī Saldus pamatskolas 5./6.klašu skolēnu grupa devās mācību vizītē uz Latvijas Universitātes “Prātnieku laboratoriju”.

Nodarbību mērķis: veicināt mācību saturā noteikto nepieciešamo zināšanu un prasmju padziļinātu apguvi STEM (Dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmas – angliski tiek sauktas par STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) jomas priekšmetos atbilstoši skolēnu vispārējai attīstībai un vajadzībām, piedaloties LU “Prātnieku laboratorija” organizētajās nodarbībās.

Nodarbībās skolēni kopā ar Latvijas Universitātes lektorēm minēja prāta mīklas, veidoja stratēģijas un veica dažādus eksperimentus: Zvaigžņu lietus, sveces lifts, papīra katliņš, aktivētā ogle un citus, pamatojot to norises apstākļus. Skolēni guva daudz jaunu zināšanu caur praktisku darbošanos un pozitīvām emocijām.

Informāciju sagatavoja skolotāja Linda Kuskova.