Pašpārvalde

Īsumā:

Esam Saldus pamatskolas izpalīdzīgie, draudzīgie, aktīvie un kreatīvie 5.-9.klašu skolēni! Mums vienmēr ir dažādas idejas un mērķi. Skolēnu pašpārvalde neatstāj nevienu neuzklausītu un nesadzirdētu. Pašpārvalde rīko pasākumus, organizē un piedalās interesantos projektos un iesaistās skolas sabiedriskajā dzīvē, kā arī palīdz skolēniem īstenot viņu intereses, idejas un vēlmes. Protams, jauni draugi nav vienīgais ieguvums, bet arī jauna pieredze un piedzīvojumi.

Pašpārvaldes sanāksmes notiek pie skolotājas Evitas Dureikas. 

Pašpārvaldei ir savs reglaments, kas pieņemts pašpārvaldes sanāksmē un ko apstiprinājusi skolas direktore.

Pašpārvaldē darbojas skolēni no 5. līdz 9. klasei.

Pašpārvaldei ir savs logo, tā autore- Patrīcija Anna Ozola.

 

Skolas pašpārvaldes prezidente — Paula Šteina.

Paula skolas pašpārvaldē aktīvi darbojas jau piekto gadu un kopā ar pašpārvaldes dalībniekiem ir organizējusi dažādus skolas pasākumus, ir projekta “Atver logu labbūtībai” vadības komandā, aktīvi piedalījusies pašpārvaldes sēdēs un izteikusi priekšlikumus. Paulai ir svarīgi, lai katrs skolēns skolā justos uzklausīts un laimīgs.
Paula atzīst, ka viņai piemīt liela atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas spējas, kas ir pamats labam komandas darbam. Viņa labprāt veic brīvprātīgo darbu, zinot, ka kādam, tas var būt noderīgi. Viņa augsti vērtē atsaucīgus skolēnus un skolotājus, kas spēj būt vienoti kopīgas idejas realizēšanā. Paula ir pārliecināta, ka, pildot Saldus pamatskolas pašpārvaldes prezidenta amata pienākumus, kopā ar pašpārvaldes skolēniem, spēs skolā realizēt gan interesentus pasākumus, gan projektus, kuri izglītos skolēnus un uzlabos skolas dzīvi.
Paula atzīst, ka viņai ir milzīgs gods būt pašpārvaldes prezidentei, īpaši darbojoties tik lieliskā komandā.

Saldus pamatskolas pašpārvalde kopā ar #JSPA  īsteno projektu “Labbūtības ceļakarte skolā”. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Detalizēta informācija: šeit

 

Galda spēļu klubiņš.

Sākot ar 7. aprīli, pašpārvaldes skolēni piedāvā 3.-9. klašu skolēniem piedalīties  galda spēļu klubiņā katru ceturtdienu no plkst. 15:30 23.kab. 

SP_spelu_klubs_2022

3 dienu mācības Lielvirbu muižā, Talsu novadā.

29.-30. martā Saldus pamatskolas pašpārvaldes komanda – Paula Šteina, Patrīcija Anna Ozola, Elans Balgalvis un pašpārvaldes vadītāja Evita Dureika kopā ar 7 citu skolu komandām no Kurzemes un Vidzemes piedalījās #JSPA projekta #Kontakts 3 dienu mācībās Lielvirbu muižā, Talsu novadā.
 
Projekta mācībās izvērtējām iepriekšējā projekta pieredzi un izstrādājām jaunu projekta aktivitāšu ciklu, kurā turpināsim iesākto un pilnveidosim atbalstošas vides radīšanu skolēnu labbūtības veicināšanai.
Tagad esam jau soli tuvāk projekta īstenošanai. #Kontakts #Labbūtība

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.

Saldus pamatskolas pašpārvaldes jaunieši jau otro gadu aicina skolēnus piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta ‘’Kontakts” aktivitātēs – “Atver logu labbūtībai”, projekta Nr. VP2022/3-20.

Projekta mērķis: Stiprināt Saldus novada izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā, sniedzot atbalstu jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai.

Projekta īstenošanas laiks un termiņš: 6 mēneši, 15.08.2022. – 31.01.2023.

Projekta tiešā mērķa grupa: Saldus pamatskolas pašpārvalžu jaunieši un skolēni.

Projekta aktivitāšu īstenošanas finansējums: 1000.00 EUR

Jaunā mācību gada pirmās divas piektdienas Saldus pamatskolā tika veicināta skolēnu un pedagogu labbūtība – norisinājās pašpārvaldes un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Kontakts” aktivitātes “Atver logu labbūtībai”.

Detalizētāka informācija šeit.

 

Diskusiju pasākums “Vai manam vārdam ir spēks?” Detalizētāka informācija šeit.

Pašpārvaldes un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Atver logu labbūtībai” ietvaros, visu klašu skolēni pirmssvētku nedēļā tika aicināti pildīt labos darbus:

celt klases sniegavīru;

izdekorēt savu klasi;

apsveikt skolas darbiniekus;

iepriecināt paralēlklases skolēnus;

pavadīt starpbrīžus dažādās sportiskās aktivitātēs: Ziemassvētku joga, galda tenisa un novusa mini turnīros;

iemācīties rūķu dejas, muzicēt un vēl daudz ko citu.

Detalizētāk par visu lasi šeit.