Skolotājas mācās starptautiskos kursos Grieķijā

Skolotājas mācās starptautiskos kursos Grieķijā

Erasmus+ KA1 projektā “Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai” no 14. līdz 18. jūnijam Saldus pamatskolas  latviešu valodas un literatūras skolotājas, drāmas pasniedzējas Inga Ābelniece un Anita Raude mācījās profesionālās pilnveides kursos “Hands on CLIL: Digital Storytelling” Atēnās Grieķijā.

 

Skolotājas mācījās veidot digitālus stāstus, izmantojot jaunākos IT rīkus, pielāgojot jaunas idejas CLIL metodikas izmantošanai mācību stundās.  Pirejas universitātes Digitālo sistēmu katedras pasniedzējs Petros Georgiakakis dalījās pieredzē ar IT iespējām, strādājot stundās gan attālinātā veidā, gan ar skolēniem tiešsaistē klasē. Izmantojot šo metodiku, skolēni, atbilstoši jaunākai kompetenču pieejai izglītībā, varēs turpināt attīstīt komunikācijas prasmes, pašvadīti sekot savam mācīšanās procesam, aizstāvēt savu viedokli, kā arī piedalīties mācību procesā netradicionālos veidos, atgriezenisko saiti saņemot caur dažādiem IT rīkiem un aplikācijām.

 

Profesionālās pilnveides kursu rezultātā iegūtas ne tikai jaunas idejas aprobēšanai savās mācību stundās, bet arī iepazīta Grieķijas kultūrvēsturiskā vide, jauni iespaidi un kontakti sadarbības  veidošanai nākotnē.