Sociālais projekts neklusē

Sociālais projekts neklusē

Saldus pamatskola sadarbībā ar biedrību “Neklusē” maija beigās parakstīja sadarbības memorandu sociālajā projektā “Neklusē”.

Projekta mērķis: samazināt mobinga līmeni.

Projekta norise: no 2021. gada augusta līdz 2022. gada maijam.

Projekta dalībnieki: 3. – 9. klašu skolēni, pedagoģiskais un atbalsta personāls, vecāki, projektā iesaistītie speciālisti.

Projektā paredzētās aktivitātes: apmācības skolas personālam un klašu audzinātājiem, mobilās lietotnes ieviešana skolā, aptaujas skolēniem, vecākiem un personālam – uzsākot un noslēdzot projektu, klases stundu vadīšana, izmantojot projekta metodoloģiju, vecāku sapulce kopā ar psihoterapeitu.

Plašāka informācija pieejama šeit https://nekluse.lv/  #nekluse