ENERGETYCH JOURNEY

ENERGETYCH JOURNEY

Darbības laiks:  01. 09. 2019. – 31. 08. 2021.

Projekta mērķis:  Veicināt sadarbību starp piecu dalībvalstu skolēniem un skolotājiem, mācoties un papildinot zināšanas par tēmu “tehnoloģijas un zinātne”, dažādiem enerģijas ieguves veidiem – saules, vēja, ūdens, hidro, biomasas un kodolenerģiju.

Projekta koordinators: ZUBIALDELHI sākumskola Spānijā.

Dalībvalstis: Latvija (Saldus pamatskola), Čehija, Kipra, Grieķija.

Projektā darbojas skolēni no 10 līdz 12 gadiem.

Projekta galvenās aktivitātes:

1) Projekta laikā dalībnieki mācīsies par izmantotiem enerģijas veidiem pagātnē, tagadnē un nākotnes iespējām, kā formālās un neformālās mācīšanās iespējas palīdz attīstīt visas kompetences;

2) Projekta vizīšu laikā un starplaikos tiks organizētas dažādas praktiskas nodarbības par tēmu;

3) Partnerskolu dalībnieki vizītē Latvijā iepazīsies ar Enerģētikas muzeju, apmeklēs 2 HES, izstrādās projektu, piedalīsies STEM priekšmetu stundās un dažādās praktiskās darbnīcās skolā;

4) Projekta laikā tiks izstrādāti dažādi pētnieciskie un metodiskie materiāli angļu un visās partnervalstu nacionālās valodās.

Projekta īstenošanas laikā 20 skolēniem un 8 skolotājiem būs iespēja nedēļu viesoties kādā no partnervalstīm, mācīties un strādāt kopā, piedalīties dažādās aktivitātēs, tuvāk iepazīt šo valstu vēsturi, kultūru un tradīcijas.