Erasmus+ skolēniem

Pirmajā vizītē uz Basku zemi Spānijā devās skolotāja Laura Ķevle, Linda Kuskova, Laima Krasta un skolēni - Alise Vasiļevska, Monta Miķelsone, Sandra Lukašenoka, Oskars Homanis un Elans Balgalvis....

Darbības laiks –01.09. 2017. – 31.08. 2019. Galvenā tēma: iekļaujošās izglītības aktivitāšu apzināšana un praktizēšana skolas vidē un sabiedrībā, draudzīgas līdzāspastāvēšanas principu ieviešana gan starp skolēniem, gan pedagogiem, gan skolēniem un pedagogiem. Dalībvalstis: Spānija, Horvātija, Latvija. Plānotās aktivitātes un metodika koncentrēsies uz komunikāciju un sadarbību starp skolēniem...

Darbības laiks – 01.09. 2017. – 31.08. 2019. Galvenā tēma – inovatīvs veids svešvalodu apguvei, integrējot to citos mācību priekšmetos – CLIL metodikas izmantošana mācību un mācīšanās procesā. Dalībvalstis – Somija, Spānija, Polija, Čehija, Latvija. Tā kā valodas spēlē galveno lomu mācību programmās visā Eiropā, projekta mērķis ir izstrādāt...

Saldus pamatskola ir viena no piecām sadarbības valstu skolām šajā projektā. Sadarbības partneri ir no Turcijas, Rumānijas un Portugāles. Projekta ilgums ir no 2016. gada septembra līdz 2018. gada maijam. Projekta mērķis ir pievērst bērnus fiziskām aktivitātēm, aicinot spēlēt dažādas sporta spēles laukā. Projekta koordinatore...