Lepojamies

Saldus pamatskolas skolotāja Laima Krasta 2022.gada 18.novembrī saņēma Saldus novada domes goda rakstu par ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanu, inovāciju sekmēšanu, Eiropas identitātes un aktīva pilsoniskuma stiprināšanu Saldus novada skolēniem un pedagogiem....

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2021. gada 20. aprīlī atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvoja ar Atzinības krustu un iecēla par Atzinības krusta virsnieku bijušo ilggadējo Saldus novada skolu ģeogrāfijas skolotāju un ģeogrāfijas mācību grāmatu autoru...

18.novembrī Saldus novada domes GODA RAKSTU par ieguldījumu skolēnu izglītošanā un patriotiskajā audzināšanā mūsu angļu un vācu valodas skolotājai Mārai Kuršānei pasniedza domes priekšsēdētājs Māris Zusts.  Rakstu lasīt šeit Saldus mājas lapa [ngg src="galleries" ids="125" display="basic_thumbnail" thumbnail_crop="0"]...

Ik gadu Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde organizē godināšanas pasākumu pedagogiem “GADA SKOLOTĀJS”, lai izceltu un novērtētu izcilus pedagogus. Nominācijā “Par rezultatīvu darbu bērniem ar speciālām vajadzībām” balvu saņēma skolotāja Līga Paštore.  Nominācijā “Par mērķtiecīgu bērnu attīstības procesa nodrošināšanu” balvu saņēma skolotāja Rasa Štromane.   [ngg src="galleries" ids="121" display="basic_thumbnail" thumbnail_crop="0"]...