Karjeras atbalsts

Saldus pamatskolā īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektu

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Pasākums 5.-9. klašu skolēniem tika organizēts ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu. ...

2019. gada janvārī skolā 5.-9. klašu skolēni piedalījās Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ASPIRED rīkotajās tehniski radošajās darbnīcās: "Ķīmiķis un burbuļbumba": 5.klašu...

2018. gada aprīlī skolā 7. līdz 9. klašu skolēni apmeklēja mobilo demonstrāciju laboratoriju "TehnoBuss".  Tā iekšienē izvietotā laboratorija ir aprīkota ar...

2017. gada decembrī skolā viesojās Zinātkāres centrs ZINOO. Nodarbība Kosmiskā ola: Ceļojums Visumā sastāv no vairākiem vienlīdz svarīgiem posmiem, bet svarīgākais —...