Darba vērošana Somijā

Darba vērošana Somijā

Darba vērošanas aktivitāte Somijā, Kaukovainio pamatskolā, īstenojot Erasmus+ KA1 projektu „Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai” notika no 2020.gada 23.februāra līdz 2020.gada 29.februārim un bija viena no 16 mobilitātēm, kas plānota projektā.

Kaukovainio pamatskolā mācās skolēni no 1.-9. klasei. Skolā mācās 19 nacionalitāšu skolēni. Somijas skolā ir labi sakārtota iekļaujošās izglītības un vērtēšanas sistēma.

Piecās dienās bija iespēja iepazīt skolas darba vidi, vērot mācību stundas, piedalīties skolas 50. jubilejas svinīgā pasākumā- jauna pieredze, jaunas idejas darbam.

Prezentācija par vizīti