Draugos ar Džimbu

Draugos ar Džimbu

Prātnieki iesaistās Džimbas nodarbībās. To mērķis ir izglītot bērnus par personisko drošību, tādējādi mazinot vardarbības riskus bērnu dzīvē.

Programmas ietvaros ar mūzikas, rotaļu, filmiņu un lomu spēļu palīdzību sarežģītas tēmas kļūst bērniem labi saprotamas.

Programmu īsteno īpaši sagatavots nodarbību vadītājs – Džimbas drošības aģents.