Pirmsskola

Prātnieki iesaistās Džimbas nodarbībās. To mērķis ir izglītot bērnus par personisko drošību, tādējādi mazinot vardarbības riskus bērnu dzīvē....

Sadarbībā ar Saldus Džudo klubu Prātnieki reizi nedēļā dodas uz Jautro Džudo, kur A.Grinberga un G.Baumaņa vadībā attīsta un nostiprina  fizisko veselību, mācās klausīties, sadarboties, nepadoties, būt pieklājīgi, palīdzēt otram....