Interešu izglītības pulciņš – Būvēsim kopā

Interešu izglītības pulciņš – Būvēsim kopā

Prātnieku grupā iespējams piedalīties interešu izglītības pulciņā “Būvēsim kopā”. Tajā var gan radoši pašizpausties, gan mācīties būvēt pēc pamācības. Nodarbību tēmas tiek pieskaņotas norisēm dabā, svētkiem, ikdienas situācijām, radošām idejām.

Bērni darbojas ar dažāda izmēra, materiāla klučiem, sadarbojas grupā, pāros vai veic uzdevumus patstāvīgi. Attīsta pirkstu sīko muskulatūru, sadarbības prasmes, radošumu, loģisko domāšanu, mācās skaidrot darbību secību, izteikt pieņēmumus, veikt novērojumus.