Prātnieku laboratorijā

Prātnieku laboratorijā

1.oktobrī Saldus pamatskolas 5.-6.klašu skolēnu grupa devās mācību vizītē uz Latvijas Universitātes “Prātnieku laboratoriju” ar projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) atbalstu.

Nodarbību mērķis: veicināt mācību saturā noteikto nepieciešamo zināšanu un prasmju padziļinātu apguvi STEM (Dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmas – angliski tiek sauktas par STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) jomas priekšmetos atbilstoši skolēnu vispārējai attīstībai un vajadzībām, piedaloties LU “Prātnieku laboratorija” organizētajās nodarbībās.

Nodarbībās skolēni kopā ar Latvijas Universitātes lektorēm minēja prāta mīklas, veidoja stratēģijas un veica dažādus eksperimentus: Zvaigžņu lietus, sveces lifts, papīra katliņš, aktivētā ogle un citus, pamatojot to norises apstākļus. Skolēni guva daudz jaunu zināšanu caur praktisku darbošanos un pozitīvām emocijām.

Informāciju sagatavoja skolotāja Linda Kuskova.

Vairāk foto un video: http://www.salduspamatskola.lv/nodarbibas-pratnieku-laboratorija/