Pedagogiem

Projekta Erasmus+ KA1 aktivitātē – Atbalsts skolu pedagoģiskam personālam mērķis – paaugstināt skolas pedagoģiskā personāla akadēmiskās zināšanas un pilnveidot pedagoģiskās...