Saldus pamatskolas skolotāju profesionālā pilnveide Alkanedā, Portugālē

Saldus pamatskolas skolotāju profesionālā pilnveide Alkanedā, Portugālē

Erasmus+ KA1 projektā „Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai”  no 20.-27. jūlijam Saldus pamatskolas direktore Dace Balandīna un direktores vietniece audzināšanas jomā Evita Dureika mācījās profesionālās pilnveides kursos Alkanedā, Portugālē “Leadership in School Context” .

Kursu dalībnieki  darbojās gan praktiski, gan arī ieguva teorētiskas zināšanas par līderību skolas kontekstā. Kursu vadītāja bija pazīstamu kompāniju koučs un NLP (neirolingvistiskā programmēšana) trenere Carla Resende.

 

Kursu laikā tika papildinātas zināšanas par šādām tēmām:

dažādi varas veidi;

līderība, autoritāte un ietekme;

vadības stili;

emocionālās inteliģences nozīme skolvadībā;

komunikācija un emocionālā kontrole u.c.

 

Kursos iegūtā informācija un praktiskie rīki ir noderīgi, lai nostiprinātu savstarpējo uzticēšanos un produktīvu sadarbību, kas balstīta uz tādām vērtībām kā sapratne, patiesība, pārredzamība, veiksmīga dalīšanās pieredzē.

Kursu norises vieta bija MEIO centrs, kurā var iegūt kvalitatīvas zināšanas, iepazīt portugāļu kultūru un sadzīvi.

 

Skolotāju sagatavotā prezentācija šeit.