2.a klase iepazīst Latvijas simbolus

2.a klase iepazīst Latvijas simbolus

7.novembrī 2.a klases skolēni devās uz nodarbību Kapelleru namā „Latvijas simboli” ar mērķi iepazīties ar Latvijas simboliem un pagatavot savu īpašo valsts svētku nozīmīti.

Kapelleru nama saimniece Līga Šaule iepazīstināja mūs ar Latvijas valsts simboliem: Latvijas valsts karogu, himnu un ģērboni. Uzzinājām, kā atšķiras Latvijas valsts karogs no Austrijas karoga. Iepazinām Saldus novada un Saldus pilsētas karogus. Pildījām uzdevumu par pareizu karoga lietošanu. Pagatavojām savu īpašo nozīmīti valsts svētkiem. Šo nozīmīti piespraudām pie apģērba. Atziņas –  visiem latviešiem ir tikai viena dzimtene – Latvija. Nav skaistākas vietas uz pasaules par mūsu dzimto zemi. Mums ir sava valsts, savs karogs, savs ģerbonis un sava himna, mums ir plaši lauki un meži, skaistas pilsētas un senču lolotas tradīcijas.  Mums Latvija ir jāsaudzē un jāmīl, jāuztur kārtībā un jāpadara labāka ar savām zināšanām.

Klases audzinātāja Judīte Ukavica