Novadu olimpiādes

2022./2023.m.g.

Ķīmijas olimpiāde 9.klasēm – 3.vieta Elanam Balgalvim. Skolotāja Ruta Tuča.

Vēstures olimpiāde 9.klasēm – Atzinība Evikai Ulmanei, Elanam Balgalvim. Skolotāja Daiga Lapčinska.

Matemātikas olimpiāde – 1.vieta Kristeram Bimšteinam, 5.klase, 2.vieta – Ievai Burkei, 6.klase, Atzinība – Edgaram Kristeram Kalniņam, 5. klase. Skolotāja Rudīte Ābola.

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde – Atzinība Alisei Vasiļevskai, 8.kl. Skolotāja Inga Ābelniece.

Ģeogrāfijas olimpiādē –3.vieta Laumai Metlai, 7.bklase; 2.vieta Elanam Balgalvim, 9.klase; skolotāja Agnese Januševska.

2021.2022.m.g.

 

9.klašu bioloģijas olimipādē

1.vieta Rēzijai Čuknai

3.vieta Madarai Zadovskai

 Paldies skolotājai Rutai Tučai par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!

2019./2020. m.g.

Tehnoloģiju joma

 

Matemātika (starpnovadu olimpiāde)

1.vieta – Dāvids Krastiņš, 9.kl., skolotāja Linda Kuskova.

2.vieta – Elizabete Vitte, 1.kl., skolotāja Aiva Greitāne. Ernests Fogelis, 2.kl., skolotāja Rasa Štromane. Evelīna Tunēna, 4.kl., skolotāja Līga Pērkona.

3.vieta – Aleks Bambulis, 2.kl., skolotāja Rasa Štromane.

____________________________________________

Fizika (novada olimpiāde)

3.vieta – Līna Kārkliņa, 9.kl., skolotājs Andis Ozolnieks

____________________________________________

Bioloģija (starpnovadu olimpiāde)

3.vieta – Poļina Fedotova, 9.kl., skolotāja Ruta Tuča

____________________________________________

Mājturība un tehnoloģijas (starpnovadu olimpiāde)

3.vieta – Kurts Štengels, 9.kl., skolotājs Andis Ozolnieks

Atzinība – Edmunds Bambulis, 9.kl., skolotājs Andis Ozolnieks

Atzinība – Ralfs Celitāns, Vestards Aleksandrs Strautāre,  7.kl., skolotājs Andis Ozolnieks

____________________________________________

Ģeogrāfija (starpnovadu olimpiāde)

2.vieta – Madara Zadovska, 7.kl., skolotāja Rasa Štromane.

2018./2019. m.g.

Valodu joma

 

Latviešu valoda (starpnovadu olimpiāde)

Atzinība – Rēzija Rupeika, 4.kl., skolotāja Līga Pērkona

Atzinība – Denīze Dēnava, 8.kl., skolotāja Sanita Vītola

__________________________________________

Angļu valoda (starpnovadu olimpiāde)

2.vieta – Madara Nīkrence, 8.kl., skolotāja Santa Brauča

Atzinība – Dāvids Krastiņš, 9.kl., skolotāja Evita Dureika

__________________________________________

Krievu valoda (starpnovadu olimpiāde)

1.vieta – Rainars Bērziņš, 9.kl., skolotāja Aija Fedotova

 

Matemātika 1.-4. klašu grupa.

1.vieta Kristeram Bimšteinam, 1.a klase, skolotāja Rasa Štromane.

1.vieta Raineram Čunkam, 2.a klase, skolotāja Judīte Ukavica.

2.vieta Evelīnai Tunēnai, 3.a klase, skolotāja Līga Pērkona.

3.vieta Ernestam Fogelim, 1.a klase, skolotāja Rasa Štromane.

Atzinība Alisei Vasiļevskai, 4.a klase, skolotāja Aiva Greitāne.

Saldus pamatskola izcīnījusi ceļojošo balvu – rotaļu kaķi vārdā Cipariņš, jo ieguvusi visvairāk godalgoto vietu matemātikas atklātajā olimpiādē sākumskolas posmā, ko rīko Brocēnu vidusskola.

 

Citi rezultāti matemātikā

3.vieta Dženiferai Riekstai (7.kl.), skolotāja Anna Ivaščenko.

2.vieta Annijai Žundai (9.kl), skolotāja Inese Lagzdiņa.

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde:

1. vieta Bruno Braunam (6.kl.), skolotāja Evita Dureika.

3.vieta Danielai Odrijai Solovjovai (9.kl.), skolotāja Evita Dureika.

Atzinība Oskaram Homanim (5.kl.), skolotāja Iveta Dūčmane.

Atzinība Evelīnai Vasiļūnai (6.kl.), skolotāja Santa Brauča.

Atzinība Madarai Nīkrencei (7.kl.), skolotāja Evita Dureika.

 

 

Starpnovadu bioloģijas olimpiāde

3.vieta Diānai Lasmanei (9.kl.), Atzinība Līnai Kristiānai Melbārdei (9.kl.), skolotāja Ruta Tuča.

 

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde

2.vieta Ralfam Donim (9.kl.), 3.vieta Raineram Koreņikam (6.kl.), Atzinība Vestardam Aleksandram Strautārem (6.kl.), skolotājs Andis Ozolnieks.

 

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde

2.vieta Līnai Kristiānai Melbārdei (9.kl.), Atzinība Tīnai Laimai Leitei (7.kl.), skolotāja Dace Eglīte-Zīrupa.

2.vieta Paulai Priedei, 3.vieta Beātei Hertelei  (2.kl.), skolotāja Kristīne Novicāne.

3.vieta Alisei Vasiļevskai (4.kl.), skolotāja Aiva Greitāne.

 

Krievu valodas olimpiāde

1.vieta Diānai baburinai (8.kl.), skolotāja Daina Baha.

Atzinība Arsenijam Nikolasam Parfjonovam, (9.kl.), skolotāja  Valentīna Dūriņa.

Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 2017./2018. m.g.

2016./2017. m.g. skolēni olimpiādēs ieguva 31 godalgotu vietu. Detalizētu olimpiāžu uzvarētāju sarakstu skatīt šeit.

2 skolēni ieguvuši trešo vietu Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē.

Agatei Dombrovskai – 1.vieta, Dāvidam Krastiņam – 3.vieta atklātajā angļu valodas konkursā valstī. 

2015./2016. m.g. starpnovadu olimpiāžu rezultāti.

2014./2015. mācību gadā skolēni olimpiādēs ieguva 34 godalgotas vietas, tai skaitā 3 godalgotas vietas Kurzemes reģionā.

Olimpiāžu uzvarētāju saraksts atrodas šeit.

2013./2014. mācību gada novada olimpiāžu rezutāti.