Projekti

Saldus bērnu un jaunatnes centrs 20.augustā 2014. gadā ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju noslēdzaLatvijas vides aizsardzības fonda logo līgumu par projekta „Dabas vērtību apzināšana Saldus dabas takā” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks ir no 20.augusta līdz 31.decembrim. Projektā ir izvirzīti divi galvenie uzdevumi, izstrādāt vides izglītības nodarbību ciklupar ārstniecības augiem dažādu vecumu bērniem un izveidot ārstniecības augu stādījumu Saldus dabas takā.

Vides izglītības nodarbību cikls ietvers metodisko materiālu 82 vides izglītības pulciņa nodarbībām, ko varēs izmantot vides izglītības pulciņa nodarbībām, kas darbojas Saldus novadā. Programmas mērķis būs apzināt tuvākās apkaimes dabas bagātības, izprast ārstniecības augu nozīmi ikdienā, mācīt jauno paaudzi mīlēt dabu un veicināt to saglabāšanu. Paredzētas gan teorētiskas nodarbības, piemēram, augu ārstniecisko īpašību apzināšana, vides aizsardzības pamatprincipu izzināšana u.c., gan praktiskas nodarbības, piemēram, herbārija izveide, ārstniecības augu tēju ievākšana, sagatavošana, nogaršošana, ekspedīcija pa Saldu „Meklējot zālītes” u.c.

Vēl viena no projektā paredzētajām iecerēm ir izstrādāt 60 minūšu izglītojošu ekskursijas programmu par ārstniecības augiem un Saldus dabas takas floru un faunu, dažāda vecuma bērniem, ko bērnu un jaunatnes centrs piedāvās gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērniem, kas apmeklēs Saldu. Ekskursijas programmā paredzētas interaktīvas spēles un rotaļas, kuru mērķis būs gan jau esošajā Saldus dabas takā, gan jaunizveidotajā ārstniecības augu dobē, balstoties uz maņām, atrast dažādus augus ar ārstnieciskām īpašībām. Ekskursijas laikā tiks pētītas dabas norises, iepazīti, salīdzināti un atpazīti augi. Pēc projekta īstenošanas plānots šo ekskursijas programmu iekļaut Saldus tūrisma informācijas, kultūras un sporta centra aktīvā un izglītojošā tūrisma piedāvājumā un piedāvāt jebkuram interesentam.

Paši darbietilpīgākie darbi projektā ir plānoti ar ārstniecības augu stādījumu izveidi, līdz ar to Saldus dabas takas apmeklētājiem būs unikāla iespēja pilsētas pašā centrā iepazīt un izzināt ārstniecības augus, to nozīmi ikdienā. Plānots stādīt gan plašāk pazīstamus augus, kā piemēram, pelašķis, gaiļbiksīte, piparmētra, kumelīte u.c., gan mazāk zināmus, piemēram, purpursarkanā ehinācija, daudzkrāsu eiforbija, monards u.c.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Ginta Samata


Projekts „LOGI-N” – sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā

Noslēdzies Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1 aktivitātes projekts “LOGI-N” – Local Guidance Networks: Promoting Stakeholder Cooperation for Youth Guidance at Community Level jeb “Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā” (Nr.535908-LLP-1-2012-1-LV-KA1-KA1ECETA2).
Projektu laikā no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam īstenoja piecas partnerinstitūcijas: 

  • Valsts izglītības satura centrs (vadošais partneris)
  • Apes novada dome 
  • Saldus Bērnu un Jauniešu centrs
  • Gulbenes bibliotēka
  • „Baltic Bright” mācību un konsultāciju centrs

Projekta mērķis bija veicināt dažādu institūciju sadarbību jauniešu atbalsta sistēmas veidošanai vietējās kopienas ietvaros, lai sekmētu jauniešu nodarbinātību un izglītības turpināšanu. Projekta “LOGI-N” gaitā tika organizēti lokālie, reģionālie un nacionālie  semināri, apaļā galda diskusijas, kā arī sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli.

Projekta ietvaros tika izstrādāts metodiskais materiāls „Sadosimies rokās”. Materiāla mērķis ir parādīt, ka jauniešu atbalsta sistēma veidojas kā daudzu pušu neformāls sadarbības tīkls, kurā ir iesaistītas valsts, pašvaldības, novada institūcijas, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji un darba devēji, jauniešu organizācijas un privātpersonas. Metodiskajā materiālā tiek sniegta informācija par jaunatnes politiku Eiropā un Latvijā, atspoguļoti neformālie sadarbības tīkli un konkrēti sadarbības piemēri jauniešu atbalstam Apes un Gulbenes novados un Saldū, akcentējot vietējo kopienu unikālo raksturu un daudzveidīgās iespējas, kā arī apkopota informācija par neformālās un informālās izglītības atzīšanu. Materiāls ir paredzēts jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes darba koordinatoriem, izglītības un karjeras atbalsta sistēmas pārstāvjiem, novadu un pašvaldību darbiniekiem, politiķiem un ikvienam, kuram rūp jauniešu dzīves kvalitāte pašvaldībās. Nosaukums „Sadosimies rokās” ir aicinājums dalīties ar informāciju, kopīgi domāt, kopīgi rast un piedāvāt iespējas katram jaunietim, kas meklē savu ceļu.

Informācija VISC mājaslapā