Erasmus+ projektu jaunumi

Erasmus+ projektu jaunumi

Starptautisks projekts skolotājiem.

Projekts „Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai” – atbalsts skolas pedagoģiskam personālam.

Darbības laiks: 01. 08. 2019. – 31. 12. 2020.

Projekta mērķis ir īstenot skolas attīstības plānu Eiropas kontekstā un veicināt diferencētu mācīšanu un skolēnu pašvadītu mācīšanos, kā arī apgūt tās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas palīdzēs kvalitatīvi strādāt mūsdienīgos kabinetos un laboratorijās (IT, valodu, fizikas, ķīmijas, dabaszinību, mājturības un tehnoloģiju kabinetos) jaunā, modernā dabaszinātņu priekšmetu bloka ēkā un jaunā pamatizglītības standarta, kurš stāsies spēkā ar 2020./2021.mācību gadu, īstenošanai.

 

 

Starptautiski projekti skolēniem

Skolu apmaiņas partnerību projekts “ ENERGETYCH JOURNEY”

Darbības laiks:  01. 09. 2019. – 31. 08. 2021.

Projekta mērķis:  Veicināt sadarbību starp piecu dalībvalstu skolēniem un skolotājiem, mācoties un papildinot zināšanas par tēmu “tehnoloģijas un zinātne”, dažādiem enerģijas ieguves veidiem – saules, vēja, ūdens, hidro, biomasas un kodolenerģiju.

Projekta koordinators: ZUBIALDELHI sākumskola Spānijā.

Dalībvalstis: Latvija (Saldus pamatskola), Čehija, Kipra, Grieķija.

Skolu apmaiņas partnerību projekts “ EAT WELL – MOVE MORE – DO BETTER!”

Darbības laiks – 01. 09. 2019. – 31. 08. 2021.

Projekta mērķis – Pilnveidot skolēnu, skolotāju un vecāku zināšanas un izpratni par veselīgiem ēšanas un fizisko aktivitāšu paradumiem attiecībā uz augstvērtīgu mācību rezultātu  sasniegšanu, praktizēt veselīgu dzīves veidu ikdienā ģimenē, skolā un ārpus tās.

Projekta koordinators: Saldus pamatskola

Dalībvalstis: Turcija, Polija, Portugāle, Francija, Grieķija.