Izvēlies šodien

Izvēlies šodien

Turpinām skolēnu uzņemšanu 2.-9.klasē.

 

Ja nākamajā mācību gadā esi izvēlējies mācīties mūsu skolas kādā no 2. līdz 9. klasei, tad:

 

  • kopā ar vecākiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) jūnijā nāc uz Saldus pamatskolu pie skolas direktores, iepriekš piesakoties pa tālruni 25624177.

  • līdzi ņem savu liecību un foto 3*4 cm skolēnu apliecībai.

 

Lai Saldus pamatskola Tev kļūst par vietu, kur augt!