Interešu izglītība 2019./2020. m.g.

5.-9. klašu koris, skolotāja Iveta Logina

Nodarbības: trešdienās 08:10-08:50

Ansamblis 4.-7.kl., skolotāja Iveta Logina

Nodarbības: trešdienās, piektdienās 11:20-11:40

Vokālā studija 1.-4.kl., skolotāja Iveta Logina

Nodarbības: otrdienās 15:00-16:20

2.-4. klašu koris, skolotāja Itana Lipšāne.

Nodarbības: otrdienās 08:10-08:50

Teātris un skatuves runa 3. kl., skolotāja Judīte Ukavica.

Nodarbības: pirmdienās 13:40-14:20

ceturtdienās 13:40-15:10

 

Tematiskas nodarbības un kustību teātris,

skolotāja Rūta Sakne

Nodarbības: katru darba dienu no plkst. 15:00

 

Mākslas pulciņš, skolotāja Dace Eglīte-Zīrupa.

Nodarbības: pirmdienās 15:00-16:20

trešdienās 15:00-15:40

Datorzinību pulciņš 1.kl., skolotāja Dace Neizaka

Nodarbības: ceturtdienās 15:00-15:40

Sporta pulciņš, skolotāja Lāsma Rumpe.

Nodarbības: pirmdienās – 7.-9.kl. 15:50-16:30; 1.-3.kl. 16:30-17:00 

otrdienās – 4.-6.kl. 14:20-15:00; 1.-3.kl. 15:00-15:40; 7.-9.kl. 15:40-16:20 

trešdienās – 4.-6.kl. 15:10-15:40; 1.-3.kl. 15:40-16:20

ceturtdienās – 4.-6.kl. 14:20-15:00; 1.-3.kl. 15:00-15:40; 7.-9.kl. 15:40-16:20

Baseins 5.-9. kl.

trešdienās 18:00-19:00, sk. Ruta Tuča;  piektdienās 16:00-17:00, sk. Lāsma Rumpe.

Tautiskās dejas 1.-2. klasei, skolotāja Ilze Sīle

Nodarbības: pirmdienās 12:50-15:10 

Tautiskās dejas 3.-4. klasei, skolotāja Ieva Šperliņa

Nodarbības: otrdienās 14:30-15:50

Kiberdrošības pulciņš 7.-9. klasei, skolotājs Arturs Jaunzems.

Nodarbības: trešdienās plkst. 15:40