Interešu izglītība

2017./2018. m.g. skolā šādi interešu izglītības pulciņi:

 

Kokapstrāde, sk. Andis Ozolnieks – piektdienās 15:00-17:00

 

Ceļā droši dodos es, sk. Aiva Greitāne – pirmdienās 08:10-08:50 3. kl.; 12:50-13:30 1.b kl.; trešdienās 08:10-08:50 2.b kl.; 13:40-14:20 3.a kl.; ceturtdienās 12:50-13:30 2.a kl.; piektdienās 08:10-08:50 1.a kl.

 

Sporta pulciņš, sk. Lāsma Rumpe –

pirmdienās – 15:50-16:30 vieglatlētika, sporta spēles

otrdienās – 15:10-15:50 vispārējā fiziskā sagatavotība, sporta spēles; 15.50 -17.10 volejbols

trešdienās – 15.10- 15.50 vispārējā fiziskā sagatavotība; 15.50 -16.30 florbols; 16.30-17.10 basketbols

ceturtdienās – 15.10- 15.50 florbols; 15.50 – 16.30 basketbols

 

2.-4. klašu koris, sk. Itana Lipšāne – otrdienās 08:10-08:50

 

3.-4. klašu ansamblis, sk. Iveta Logina – pirmdienās, otrdienās 12:20-12:50

 

5.-9. klašu koris, sk. Iveta Logina – trešdienās 08:10-08:50

 

tautiskās dejas, sk. Ilze Sīle – pirmdienās 12:30-13:30 1.-2. klasei; pirmdienās 13:40-14:20 un trešdienās 14:30-15:10 3.-5. klasei