Interešu izglītība

5.-9. klašu koris, skolotāja Iveta Logina

Nodarbības: trešdienās 08:10-08:50

piektdienās 14:20-15:00

Ansamblis, skolotāja Iveta Logina

Nodarbības: trešdienās, piektdienās 12:20-12:50

2.4. klašu koris, skolotāja Itana Lipšāne.

Nodarbības: otrdienās 08:10-08:50

Teātris un skatuves runa 1.-4. klasei, skolotāja Judīte Ukavica.

Nodarbības: pirmdienās 13:40-14:20

trešdienās 13:40-15:00

piektdienās 13:40-14:20

Teātris un skatuves runa 5.-9. klasei, skolotāja Anita Raude.

Nodarbības: 

pirmdienās 14:20-15:50

otrdienās 12:50-14:20

Mediju pulciņš – Skolas avīze, skolotāja Dace Susekle.

Nodarbības: trešdienās 14:20-15:00

ceturtdienās 08:00-08:50

Satiksmes noteikumi 1.-4. klasei – Ceļā droši dodos es, skolotāja Aiva Greitāne.

Nodarbības: trešdienās 8.10-8.50 ; 12.50 – 13.30; 13.40-14.20

ceturtdienās 8.10-8.50

piektdienās 8.10-8.50; 13.40-14.20; 14.25-15.05

Sporta pulciņš, skolotāja Lāsma Rumpe.

Nodarbības: pirmdienās – vispārējā fiziskā sagatavotība (VFS) 15.10 -15.50; vieglatlētika 15.50 -16.30

otrdienās – vieglatlētika 15.10 -15.50; volejbols 15.50 -16.30 -17.10

trešdienās – florbols 15.55 -16.35; basketbols 16.35 – 17.15

ceturtdienās – VFS 14.20 -15.00; florbols 15.00 – 15.40; basketbols 15.40 – 16.20

Tautiskās dejas 1.-4. klasei, skolotāja Ilze Sīle

Nodarbības: 

pirmdienās 12:20-13:30 1.-2. klasei

pirmdienās 13:30-14:30 3.-4.klasei