Mācību gada noslēgums

Mācību gada noslēgums

Aizritējis vēl viens mācību gads, kurā esam paspējuši daudz:

  • mācīties pēc obligātās programmas;
  • piedalīties olimipādēs, konkursos, sacensībās, skatēs;
  • iesaistīties un īstenot divus Erasmus+ projektus;
  • līdzdarboties skolas organizētos konkursos, sporta pasākumos un jauniešu projektā;
  • izmantot Latvijas skolas somas piedāvājumu;
  • īstenot skolas tūrisma pārgājienu un doties ar klasi ekskursijās un citās aktivitātēs.