Noslēdzas Erasmus+ projekti skolēniem

Noslēdzas Erasmus+ projekti skolēniem

Jau rudenī noslēdzas divi vērienīgi Erasmus+ projekti, “C.L.I.L. – Creativity, Learning, Inspiration And Language – Radošums, Mācīšanās, Iedvesma un Valoda” un “Behave jeb Draudzīgā vidē dzīvot vislabāk”. 

Projektos ir bijusi iespēja 32 skolēniem pabūt Somijā, Čehijā, Polijā, Spānijā un Horvātijā.

Mēs visi skolēni sakām lielu paldies par iespēju piedalīties starptautiskos projektos. Mēs ieguvām jaunus draugus un labu kontaktu ar ģimenēm. Mēs visi šo projektu dalībnieki noteikti gribētu vēl piedalīties šāda veida projektos. Evika Ulmane, projekta dalībniece.