Noteikumi

Atbalsts pozitīvai uzvedībai

No 2011. gadā skolā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei» (vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002). Mērķis — iedibināt skolā vienotu praksi pozitīvas uzvedības veicināšanai atbilstoši izvirzītajām vērtībām. Projekta detalizēts apraksts un APU noteikumi.

APU pamatvērtības:

Drošība — nodrošina emocionālo un fizisko drošību.
Cieņa — māca saprast, ka ir otra cilvēka vajadzības. „Es redzu!”
Atbildība — iemāca prognozēt savas atbildības sekas.

Iekšējās kārtības noteikumi

Apģērbs

2015./2016. mācību gadā, sākot ar pirmo klasi, skolā ieviesta skolas forma.

Meitenēm ikdienas apģērbs sastāv no pelēka sarafāna vai svārkiem/biksēm un vestes kombinācijā ar sarkanas vai zilas krāsas krekliņu ar garām piedurknēm.

Zēniem ikdienas apģērbs sastāv no pelēkām biksēm un vestes kombinācijā ar sarkanas un zilas krāsas polo krekla vai pletkrekla.

Svinīgos gadījumos pie pamatformas velkama balta blūze meitenēm un balts krekls zēniem. Tiek lietota skolas piederības zīme.

Sadarbība ar firmu Marlen Style ir beigusies. Skolas formas izmaksas atkarīgas no vecāku izvēlētā apģērba veida un kombinācijas.