Topošie pirmklasnieki

Iepazīšanās nodarbības 2018./2019. m.g. notiek no plkst. 16:00 līdz 17:15

31. janvārī
28.februārī
28.martā
25.aprīlī
6.jūnijā

Detalizētāka informācija par nodarbībām un skolu šeit: buklets_2019

1. klases 2019./2020. m.g.

1. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, klases audzinātāja – Aiva Greitāne.

2. Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma, klases audzinātāja – Dace Neizaka.

3. Vispārējās pamatizglītības programma, klases audzinātāja – pašlaik nav zināma.

2019./2020. m.g. piedāvājums skolā interešu izglītībā līdz plkst. 18:00

Robotika un programmēšanas pamati

Datorpulciņš

Sports 

Vokālā studija

Kustību teātris

Tautiskās dejas

Satiksmes noteikumi

Vizuālā māksla

 

Vienam lieks, otram prieks! Ar šādu moto skolas padomes vecāki aicina uz lietoto formu tirdziņu 10.jūnijā no plkst. 17:30 līdz 19:oo Saldus pamatskolā. Skolas forma jāatnes savai klases audzinātājai (uz lapiņas jāuzraksta vārds, uzvārds, klase, telefona numurs un vēlamā cena).

Varēs kopīgi pasūtīt arī jaunu skolas formu, kas ir izdevīgs pasūtījums, jo var saņemt atlaides.