Topošie pirmklasnieki

Iepazīšanās nodarbības 2018./2019. m.g. notiek no plkst. 16:00 līdz 17:15

31. janvārī
28.februārī
28.martā
25.aprīlī
6.jūnijā

Detalizētāka informācija par nodarbībām un skolu šeit: buklets_2019

1. klases 2019./2020. m.g.

1. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, klases audzinātāja – Aiva Greitāne.

2. Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma, klases audzinātāja – Dace Neizaka.

3. Vispārējās pamatizglītības programma, klases audzinātāja – pašlaik nav zināma.

2019./2020. m.g. piedāvājums skolā interešu izglītībā līdz plkst. 18:00

Robotika un programmēšanas pamati

Datorpulciņš

Sports 

Vokālā studija

Kustību teātris

Tautiskās dejas

Satiksmes noteikumi

Vizuālā māksla

Informācija par interešu izglītības nodarbībām vecākiem būs topošo pirmklasnieku nodarbībā 28. februārī 16:00.