Pieredzes apmaiņa ar Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotājiem

Pieredzes apmaiņa ar Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotājiem

6.jūnijā skolā pa ceļam uz Lietuvu viesojās mūsu CLIL sadarbības partnerskolas – Rīgas Angļu ģimnāzijas – skolotāji, lai dalītos starptautisko projektu pieredzē par CLIL metodikas (kā integrēt svešvalodas mācīšanu dažādos priekšmetos) izmantošanu mācību stundās un uzklausītu Saldus pamatskolas starptautisko pieredzi projektā C.L.I.L. – Creativity, Learning, Inspiration And Language – Radošums, Mācīšanās, Iedvesma un Valoda.

Neformālā gaisotnē pedagogi pārrunāja ar izglītības procesu saistītus jautājumus un diskutēja par turpmāko sadarbību.