Skolēniem

Darbības laiks – 01. 09. 2019. – 31. 08. 2021. Projekta mērķis - Pilnveidot skolēnu, skolotāju un vecāku zināšanas un izpratni...

Darbības laiks:  01. 09. 2019. – 31. 08. 2021. Projekta mērķis:  Veicināt sadarbību starp piecu dalībvalstu skolēniem un skolotājiem, mācoties un...

Darbības laiks –01.09. 2017. – 31.08. 2019. Galvenā tēma: iekļaujošās izglītības aktivitāšu apzināšana un praktizēšana skolas vidē un sabiedrībā, draudzīgas līdzāspastāvēšanas...