Skolēniem

Darbības laiks –01.09. 2017. – 31.08. 2019. Galvenā tēma: iekļaujošās izglītības aktivitāšu apzināšana un praktizēšana skolas vidē un sabiedrībā, draudzīgas līdzāspastāvēšanas...