Protu, varu, daru oktobrī

Protu, varu, daru oktobrī

 

Turpinās aktivitātes jauniešiem par dzīvē būtisku tēmu – Pašapziņa. Kāpēc? Tāpēc, ka augstu pašapziņu var raksturot kā spēju paļauties uz sevi, būt ar sevi apmierinātam un cienīt sevi, par spīti savām vājībām un trūkumiem. Pašapziņa ietekmē cilvēka lēmumus un rīcību.