Konkursi

2018./2019. m.g.

1.pakāpes diploms (44,89 p.) Vokālās mūzikas konkursā “Balsis” Saldus novadā skolas 5.klašu ansamblim. Ansambļa vadītāja – mūzikas skolotāja Iveta Logina. 2. pakāpes diploms konkursā “Balsis” Kurzemē.

Augstākās pakāpes diploms (45,34 p.) Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā, gatavojoties XII  Latvijas jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Saldus novada skolu koru konkurencē. Skolotāja Iveta Logina.

1.vieta Brocēnu četrcīņā 9.a klases komandai.

Komandā startēja Annija Žunda, Anna Mētere, Diāna Lasmane, Ralfs Donis.

Pateicība 9.b klases komandai.

Komandā startēja Agnese Štencele, Laura Bruže, Daniela Danenbergsone, Mairis Kraiņevs.

2.vieta individuālajā konkurencē Agnešei Štencelei.

Skatuves runas konkursā Saldus novadā pirmās pakāpes diplomus saņēma Diāna Ābelniece, Arta Šteina, Rainers Čunka, Nikola Šilberga, Madara Zadovska. Otrās pakāpes diploms  Evelīnai Tunēnai, Līvai Kristianai Isadai, Sofijai Kaļmukai.

Starpnovadu krievu valodas izteiksmīgās runas konkursā 3.pakāpe Montai Januševskai un Danielai Danenbergsonei (9.kl.).

2017./2018. m.g.

Brocēnu četrcīņā Saldus pamatskolas 9. klases komandai 1. vieta. Komandā startēja Paula Strautmane, Katrīna Leila Zvejniece, Sandis Augustāns, Roberts Košuks. Individuālajā konkurencē starp 80 dalībniekiem Paulai Strautmanei 4. vieta. Skolēnus sagatavoja skolotāja Ruta Tuča.

 

2016./2017. m.g.

Spēka un gudrības pasākums “Jauniešu diena Oskara Kalpaka muzejā”. Skolas 9. klases komandai “M.U.R.R.” (Raivita Koreņika, Monta Geriņa, Rihards Miķelsons, Uvis Strazdiņš) 1. vieta.

 

2015./2016. m.g.

Oskara Kalpaka piemiņai veltītajā karavīru dziesmu konkursā O. Kalpaka muzejā sestdien, 17. oktobrī, “Gatavs biju karavīrs 2015” mūsu skolas 3. klases skolēni Tomass un Dāvis Žentiņi ieguva Atzinību. Paldies Līnai melbārdei un Agatei Paštorei par muzikālo pavadījumu. Konkursam bērnus sagatavoja mūzikas skolotāja A. Priediņa.

 

2014./2015. m.g.

Skatuves runas konkursā Saldus novadā piedalījās 7 mūsu skolas skolēni. Trīs no viņiem – Annija Strikmane (1.a kl.), Krists Celms (4.b kl.) un Madara Druvaskalna (8.a kl.) – tika uz otro kārtu.

Saldus novada daiļlasītāju konkursā krievu valodā Liepājas 12. vsk. nominācijas saņēma Madara Druvaskalna, Krista Kristiana Koreņika (8.a kl.), Samanta Plīta (8.b kl.); pateicība – Sindijai Kinstlerei (8.b kl.).