Acis darba izbijās, rokas darba nebijās

Acis darba izbijās, rokas darba nebijās

Nodibinājuma “Cemex iespēju fonds” projektā “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” iegūts finansējums 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvu tērpiem. 7.-9. klašu meitenēm iespēja pilnveidot šūšanas prasmes.

Projekta rezultātā uzšūtas 20 blūzes un svārki.

Projekta koordinatore – mājturības skolotāja Ilze Sīle.